تقویت کننده بخاری خودروی پراید
تقویت کننده بخاری خودروی پراید

راهنمای نصب قطعه تقویت کننده بخاری خودروی پراید

این محصول در دو مدل دارای سنسور و معمولی ارائه می گردد که قطعه های دارای محل سنسور برای خودروهای مدل 1383تا 1387 که سنسور دمای آب ( فشنگی فن ) در زیر منیفولد قرار دارد استفاده می شود و قطعه معمولی برای خودروهای مدل 1388 تا 1393 که سنسور دمای آب آنها در جلو سرسیلندر قرار دارد استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü قطعه دارای نصب سنسور ( مدل 83 تا 87 )

1-    پس از باز کردن درب ترموستات و برداشتن ترموستات از روی سرسیلندر، لوله فرعی آب را به طور کامل باز می کنیم تا قراردادن قطعه روی سرسیلندر راحتتر شود. در عدد پیچ دو سر رزوه ( دو سر دنده ) داخل بسته به همراه قطعه می باشد که یک طرف پیچ ها تعداد رزوه ها بیشتر است . پیچ پایین را از طرف رزوه های بیشتر و پیچ بالای درب ترموستات از طرف رزوه های کمتر ( برای حفظ بهتر تعادل قطعه ) تا جایی که تعداد تعداد 3 تا 4 رزوه از پیچ بیرون بماند بروی سرسیلندر بسته می شود. در در مرحله بعد قطعه را فبل از انکه چسب آب بندی بزنیم روی پیچ ها جا می زنیم باید قطعه به راحتی بر روی پیچ ها حرکت کند اگر روی پیچ ها سفت باشد فاله دو تا پیچ از همدیگر را با قطعه مقایسه می کنیم . اگر دهانه پیچ ها نسبت به سوراخ های روی قطعه کمتر بود با استفاده از یک تکه لوله کوچک پیچ بالایی را کمی به طرف بالا می کشیم و اگر دهانه پیچ ها نسبت به قطعه بیشتر بود با استفاده از چکش پلاستیکی فاصله پیچ ها را کمتر می کنیم تا قطعه به راحتی روی پیچ ها حرکت کند.

2-   سنسور دمای آب ( فشنگی فن ) را چسب ابندی زده و روی قطعه در محل تعبیه شده نصب می کنیم و سوکت را از سنسور زیر منیفولد دراورده و به سنسور نصب شده روی قطعه وصل می کنیم.

3-  دو طرف قطعه را چسب آب بندی می زنیم که نیاز به واشر کاغذی نیست. پس از قرار دادن قطعه در روی سرسیلندر ترموستات را در محلی که روی قطعه تعبیه شده قرار می دهیم در صورتی که درب ترموستات تاب داشته باشد بهتر است درب ترموستات را به کمک دو عدد مهره ببندیم.

4-  شیلنگ ورودی آب به رادیاتور بخاری که به پشت منیفولد هوا وصل می شود به قطعه مورد نظر وصل می کنیم و محل قبلی شیلنگ بخاری که در پشت منیفولد قراردارد  را با کور کن که در بسته موجود است با کمک بست مسدود می کنیم.

5-  برای اینکه راحت تر جا زده شود و لوله فرعی مزاحمتی نداشته باشد بهتر است که لوله فرعی کاملا باز شود. سپس اورینگ سر لوله را در آورده و پایه ی لوله فرعی که در زیر اگزوز بسته میشود با انبردست به اندازه 1 تا 2 سانتی متر به طرف محل نصب اورینگ کج میکنیم و قبل از جا زدن اورینگ روی لوله یکبار در محل خود امتحان کنید تا محل جا خوردن پایه لوله با پیچ تنظیم باشد بعد اورینگ را در جای خود روی لوله قرار داده ( یک عدد اورینگ کوچک در بسته می باشد ) و روی اورینگ چسب آب بندی می زنیم و لوله را در محل خود قرار می دهیم.

6-  توجه در خودرو های دوگانه سوز 0 بیشتر دوگانه فابریک کارخانه ) سه راهی در وسط شیلنگ خروجی آب رگلاتور گاز به ورودی آب رادیاتور بخاری وصل است . لذا جهت گردش آب گرم درون ریگلاتور، این شیلنگ که حالت زانویی دارد را بریده و به یه راهی در وسط شیلنگ برگشت بخاری وصل می کنیم و نیازی به بستن کورکن نمی باشد.

7-  یک عدد اورینگ بزرگ در بسته موجود می باشد که برای استفاده کورکن محل دلکو می باشد. پس از جا زدن اورینگ در صورت سفت جا رفتن کورکن در محل خود با کمک چکش پلاستیکی به آرامی جا میزنیم.

 

ü قطعه معمولی ( مدل های 88 تا 93 )

1-    پس از باز کردن درب ترموستات از روی سرسیلندر، لوله فرعی آب را به طور کامل باز می کنیم تا قرار دادن قطعه روی سرسیلندر راحت تر شود. دو عدد پیچ دو سر رزوه ( دو سر دنده 9 داخل بسته به همراه قطعه می باشد که یک طرف پیچ ها بیشتر است . پیچ پایین را از طرف رزوه های بیشتر و پیچ بالای درب ترموستات از طرف رزوه های کمتر ( برای حفظ بهتر تعادل قطعه ) تا جایی که تعداد 3 تا 4 رزوه از پیچ بیرون بماند بروی سرسیلندر بسته می شود. در مرحله بعد قطعه را قبل از آنکه چسب آب بندی بزنیم روی پیچ ها جا می زنیم باید قطعه به راحتی بر روی پیچ ها حرکت کند اگر روی پیچ ها سفت باشد فاسله دو تا پیچ از همدیگر را با قطعه مقایسه می کنیم. اگر دهانه پیچ ها نسبت به سوراخ های روی قطعه کمتر بود از یک تکه لوله کوچک پیچ بالایی را کمی به طرف بالا می کشیم و اگر دهانه پیچ ها نسبت به قطعه بیشتر بود با استفاده از چکش پلاستیکی فاصله پیچ ها را کمتر می کنیم تا قطعه به راحتی روی پیچ ها حرکت کند.

2-   دو طرف قطعه را چسب آب بندی می زنیم که نیازی به واشر کاغذی نیست. پس ازقراردادن قطعه در روی سرسیلندر ترموستات را در محلی که روی قطعه تعبیه شده قرار می دهیم در صورتی که درب ترموستات تاب داشته باشد بهتر است درب را به کمک دو عدد مهره ببندیم.

3-  شیلنگ ورودی آب به رادیاتور بخاری که به پشت منیفولد هوا وصل می شود به قطعه مورد نظر وصل می کنیم و محل قبلی نصب شیلنگ بخاری که در پشت منیفولد قرار دارد را با کورکن که در بسته موجود است با کمک بست مسدود می کنیم.

4-  برای اینکه راحت تر جا زده شود و لوله فرعی مزاحمتی نداشته باشد بهتر است که لوله فرعی کاملاً باز شود. سپس اورینگ سر لوله را در آورده و پایه ی لوله فرعی که در زیر اگزوز بسته میشود با انبردست به اندازه 1 تا 2 سانتی متر به طرف محل نصب اورینگ کج میکنیم و قبل از جا زدن اورینگ روی لوله یکبار در محل خود امتحان کنید تا محل جاخوردن پایه لوله با پیچ تنظیم باشد بعد اورینگ را در جای خود روی لوله قرار داده ( یک عدد اورینگ کوچک در بسته موجود می باشد ) و روی اورینگ چسب آب بندی می زنیم و لوله را در محل خود قرار می دهیم.

5-  یک عدد اورینگ بزرگ در بسته موجود می باشد که برای استفاده کورکن محل دلکو می باشد. پس از جا زدن اورینگ در صورت سفت جا رفتن کورکن در محل خود با کمک چکش پلاستیکی به آرامی جا میزنیم.

 

 


منبع :